Studiuj w Kędzierzynie-Koźlu

Trwa II nabór na studia Politechniki Opolskiej, które od października ruszają w Kędzierzynie-Koźlu.

PO - ulotka informacyjna.pdf

Jestem eKKO


REGIONALNE CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW "CZYSTY REGION" Spółka z o.o.

Witamy na stronie

REGIONALNEGO CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
"CZYSTY REGION" Spółka z o.o.
ul. Naftowa 7 47-230 Kędzierzyn-Koźle

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „ Czysty Region” Spółka z o. o. w Kędzierzynie-Koźlu informuje , że począwszy od dnia 06.10.2015 r. będą przyjmowane na instalację RIPOK - Składowisko niżej wymienione odpady:

19 05 03- Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)

19 05 99- Odpady tlenowego rozkładu odpadów stałych-inne nie wymienione odpady (stabilizat)

zgodnie z cennikiem opłat za przyjęcie odpadów do przetwarzania na RCZiUO „ Czysty Regin” Spółka z o. o. w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 06.08.2014 r.

Warunkiem przyjęcia odpadów na składowisko będzie dostarczenie podstawowej karty charakterystyki oraz testów zgodności , o ile są wymagane zgodnie z art.113 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 Dz. U. 2013.21.

Podstawową charakterystykę oraz testy zgodności odpadów należy dostarczyć Odbiorcy przed umieszczeniem odpadów na składowisku odpadów.